גלריה1

עץ המרכז טירה, מחסן עצים, אבן לבניה, אבן פהים

עץ המרכז טירה, מחסן עצים, אבן לבניה, אבן פהים

עץ המרכז טירה, מחסן עצים, אבן לבניה, אבן פהים